Betekent Brexit een Labour-Brexit?

Tijd tikt in voordeel EU bij Brexit