Vermijd de maneschijn

En de wind blies de dollar weg