Israelische politie beschoot, sloeg en liet honden los op twee jongens in Jeruzalem

Volblond Jood