Betekent Brexit een Labour-Brexit?

Corbyn wordt tot neo-trotskist verklaard