Voorrang!

Hou je bij je eigen soort

Als je me verlaat word ik gek

De speelplaats