Massastaken en de politiek kraken

Coronavirus leidt tot stakingen in Italië

Internationale Klimaatstaking 3 april 2020