Hartepijn

En de wind blies de dollar weg

Als ik van je zou houden

De speelplaats

Als ik mijn ogen sluit