Betekent Brexit een Labour-Brexit?

Tijd tikt in voordeel EU bij Brexit

May’s Brexit-deal geëxitcuteerd