De revolutie zingt

Het is donker in de nacht

Leve Bengalen!

Oud land mijner voorvaderen

Ooit was het dal groen