Generaal pardon voor ongedocumenteerde Surinamers

Het 30juni/1juli comité Nederland heeft gisteravond bij monde van haar voorzitter – Roy Ristie – tijdens de nationale ceremonie van Besef opgeroepen tot het verlenen van een generaal pardon voor ongedocumenteerde Surinamers in Nederland.

Volgens de statistieken bevinden bijkans 9000 personen van Surinaamse afkomst zich in Nederland zonder een vereiste verblijfstatus. De redenen daarvan zijn verschillend van aard. Zo zijn er personen die het slachtoffer zijn geworden van een verstoring in de relatie, kinderen die uit zo’n verstoorde relatie zijn geboren in Suriname of in Nederland, personen die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en niet meer vallen onder voogdijschap. Deze groep kan doordat ze geen verblijfsstatus hebben, niet verder studeren. Ook personen die als gevolg van familie omstandigheden en voor medische redenen in Nederland waren en van wie de vakantiestatus is verlopen. In de groep zijn er ook mensen die hun werkvergunning zijn kwijtgeraakt als gevolg van bedrijfssaneringen en/of bedrijfssluiting.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)